Rok: 2016

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka jako jeden z filarów wykonywania zawodu przez adwokata
Adwokat wykonuje zawód zaufania publicznego, który jest składnikiem szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Stąd też ramy, a także sposób wykonywania czynności adwokackich zostały w sposób kompleksowy ujęte w szeregu przepisów prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Continue reading “Tajemnica adwokacka”

Prawa rodziny pacjenta

Relacja lekarza z rodziną pacjenta bywa trudna. Emocje związane z pobytem osoby bliskiej w szpitalu i niepokój związany z niepewnością o stan chorego przeradza się niekiedy w pretensje, żal, czy nawet agresję wobec personelu medycznego. Członkowie rodziny pacjenta domagają się zazwyczaj szczególnej opieki i uwagi dla chorego, wyczerpujących informacji o jego stanie zdrowia i rokowaniach, a niekiedy prawa do decydowania o tym, kiedy i jak leczony ma być bliska dla nich osoba. Niniejszy artykuł chciałbym poświęcić kwestii tego, jakie prawa przysługują rodzinie pacjenta i jakie obowiązki towarzyszą w związku z tym lekarzowi. Continue reading “Prawa rodziny pacjenta”

Jazda po alkoholu

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu?

Czy jazda samochodem po spożyciu alkoholu jest legalna? Z pewnością jest niepożądana. Prawo przewiduje jednak różne sankcje w zależności od ilości spożytego przez kierującego alkoholu.
Osoba mająca we krwi stężenie alkoholu nie przekraczające 0,2‰ (bądź też w wydychanym powietrzu maksymalnie 0,1 mg w 1 dm3), prowadząca w tym stanie samochód, nie popełnia ani przestępstwa, ani wykroczenia. Jednocześnie musi mieć jednak świadomość, że w razie spowodowania kolizji lub też wyrządzenia innej szkody, sam fakt spożycia alkoholu nie będzie okolicznością działającą na jej korzyść.
Continue reading “Jazda po alkoholu”