Rok: 2017

O odpowiedzialności szpitala za zakażenia

O odpowiedzialności szpitala za zakażenia

Sprawa o odszkodowanie w związku z tzw. zakażeniem szpitalnym należy do najczęstszych przyczyn, dla których pacjenci występują przeciwko placówkom medycznym z roszczeniami. Przeważnie pozwy dotyczą sytuacji, w których doszło do zakażenia wirusem HBV żółtaczki zakaźnej typu B, wirusem HCV typu C, zakażenia gronkowcem, sepsą albo niekiedy wirusem HIV. W niniejszym artykule omówię podstawowe zasady odpowiedzialności, przytaczając zarazem niedawne orzeczenie warszawskiego sądu.

Continue reading “O odpowiedzialności szpitala za zakażenia”

unieważnienie małżeństwa

Kiedy sąd może unieważnić małżeństwo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy precyzyjnie określa warunki, których spełnienie jest konieczne do zawarcia ważnego związku małżeńskiego, dzięki czemu sprawy o unieważnienie małżeństwa cywilnego stanowią zaledwie niewielki odsetek spraw rozpatrywanych przez polskie sądy powszechne. Co ważne, aby małżeństwo cywilne mogło zostać unieważnione, w chwili jego zawierania muszą wystąpić konkretne warunki (także określone przez polskie prawodawstwo), jednak zawsze ostateczną decyzję podejmuje właściwy sąd.

Continue reading “Kiedy sąd może unieważnić małżeństwo”

Separacja a rozwód

Różnice między separacją a rozwodem

Od kilku lat w Polsce wyraźnie zauważalny jest wzrost liczby rozwodów w stosunku do liczby zawieranych małżeństw. Przyczyny rozwodów bywają różne – od niezgodności charakterów przez przemoc aż po zdradę małżeńską. W wielu przypadkach małżeństwo dałoby się jednak uratować z korzyścią nie tylko dla obojga małżonków, ale także dla ich dzieci, o ile strony podjęłyby decyzję o separacji zamiast od razu żądać rozwodu.

Continue reading “Różnice między separacją a rozwodem”

testament

Kto i w jaki sposób może sporządzić testament?

Sporządzenie testamentu to najlepszy sposób na to, by w przejrzysty i nie budzący wątpliwości sposób zadecydować o tym, jak dziedziczony będzie spadek po testatorze. Niestety, nadal nie jest to rozwiązanie cieszące się dużą popularnością, co sprawia, że sprawy spadkowe toczące się w polskich sądach potrafią trwać nawet przez lata. Warto jednak pamiętać, że napisanie ważnego testamentu nie jest niczym trudnym – poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego, jak sporządzić testament, by był ważny.

Continue reading “Kto i w jaki sposób może sporządzić testament?”