Miesiąc: luty 2018

Spadkobierca może zrzec się spadku na podstawie zawartej umowy

W drodze uchwały podjętej 17.03.2017 r. (sygn. akt III CZP 110/16) Sąd Najwyższy orzekł, iż zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym uprawnionym do zachowku jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pomimo braku precyzyjnych zapisów regulujących te kwestię. Uchwała ta jest rezultatem złożenia zażalenia w związku z odmową...
Czytaj więcej

Jak założyć spółkę z o. o.?

Wybór formy prawnej dla nowo zakładanej firmy może stanowić pewien kłopot z uwagi na szeroki wachlarz opcji dostępnych dla przedsiębiorców decydujących się na rozpoczęcie działalności. Spośród wszystkich typów spółek handlowych największą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kilkaset tysięcy zarejestrowanych spółek), dlatego poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące zakładania spółki z o.o., kosztów takiego przedsięwzięcia...
Czytaj więcej

Jak założyć stowarzyszenie?

Prawo do zakładania stowarzyszeń jest w Polsce gwarantowane przez najwyższy akt prawny, czyli Konstytucję. Znajdujące się w niej zapisy mówią o tym, że obywatele polscy mogą tworzyć związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, fundacje, ruchy obywatelskie oraz inne dobrowolne zrzeszenia. Państwo konstytucyjnie zapewnia wolność działania tego rodzaju organizacji. Poniżej znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące sposobu...
Czytaj więcej

Jak założyć fundację?

Fundacje stanowią w Rzeczpospolitej Polskiej drugą pod względem ogólnej liczby formę prawną wybieraną jako sposób działalności przez organizacje pozarządowe. Działalność fundacji w Polsce jest regulowana przez Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz przez statuty poszczególnych fundacji, a swoboda zakładania fundacji jest gwarantowana przez Konstytucję. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak...
Czytaj więcej