Miesiąc: kwiecień 2018

Obrót prawami autorskimi – różnica pomiędzy przeniesieniem praw autorskich, a udzieleniem licencji

Prawa autorskie majątkowe jako przedmiot obrotu

Na wstępie należy przypomnieć, że możliwość obrotu prawami autorskimi dotyczy tylko i wyłącznie praw majątkowych, jako że autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nierozerwalnie związane są z twórcą utworu.

Continue reading „Obrót prawami autorskimi – różnica pomiędzy przeniesieniem praw autorskich, a udzieleniem licencji”

Co odróżnia autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych

Skąd się bierze podział na autorskie prawa osobiste i majątkowe?

Polski system prawa autorskiego usankcjonowany został ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Akt ten jest podstawowym źródłem praw autorskich i to właśnie z niego wynika fundamentalny podział na prawa osobiste i majątkowe. Continue reading „Co odróżnia autorskie prawa osobiste od autorskich praw majątkowych”