Miesiąc: styczeń 2022

Jak wygląda rozprawa w sądzie

Podczas porad prawnych bardzo często pada ze strony Klientów pytanie, jak wygląda rozprawa w sądzie. Oczywiście nie ma tu jednej odpowiedzi. Rodzaj postępowania sądowego (sprawa cywilna, karna lub administracyjna), jak i specyfika samej sprawy, wpływają na przebieg i kształt rozprawy sądowej.

Ile trwa rozprawa sądowa

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej czasochłonną czynnością procesową przeprowadzaną przez sąd na sali sądowej jest przesłuchanie świadka lub samej strony postępowania. W zależności od ilości okoliczności faktycznych, co do których zeznaje świadek, jego przesłuchanie może trwać od kilkunastu minut do nawet kilku godzin. Zdarzają się wręcz sytuacje, gdzie przesłuchanie jednego świadka trwa tak wiele czasu, że sąd zmuszony jest wyznaczać kolejny termin, aby dokończyć czynność przesłuchania.  Nie w każdej sprawie rozprawa musi być kilkugodzinnym maratonem. W szeregu spraw sąd nie musi przesłuchiwać świadków i może ograniczyć się tylko do ujawniania złożonych w sprawie dokumentów. W takich przypadkach rozprawa może trwać nawet jedynie kilkanaście minut.

Trudno zatem w jeden ogólny sposób udzielić odpowiedzi na pytanie, ile trwa rozprawa sądowa. Pamiętać należy jednak o bardzo istotnej kwestii. Jednego dnia na tzw. wokandzie u tego samego składu sędziowskiego wyznaczanych jest zwykle kilka rozpraw w różnych sprawach. Poszczególne rozprawy mogą się przedłużać i normą są opóźnienia w rozpoczęciu rozprawy. Warto o tym pamiętać planując dzień, w czasie którego konieczne jest stawiennictwo w sądzie. Niezależnie bowiem jak długo trwa rozprawa sądowa w naszej sprawie (może być bardzo krótka), może się rozpocząć z bardzo dużym opóźnieniem.

Jak przebiega rozprawa sądowa

Sprawdzenie listy obecności osób wezwanych na rozprawę to pierwsza czynność przeprowadzana przez sąd. Niezależnie, ile czasu trwa rozprawa sądowa, pamiętać należy o punktualności. Brak obecności spowodowany spóźnieniem może się bowiem zakończyć porządkową karą grzywny. Świadkowie którzy się stawili na przesłuchanie, czekają poza salą na swoją kolej. Po złożeniu zeznań mogą opuścić gmach sądu, bądź pozostać na sali. Przed przesłuchaniem poszczególnych świadków, sąd weryfikuje ich tożsamość. Pamiętać zatem należy o zabraniu ze sobą ważnego dokumentu tożsamości.