Kategoria: Bez kategorii

Prawo a etyka wykonywania zawodu lekarza

Praca kancelarii w okresie zagrożenia COVID-19

Szanowni Państwo,

W okresie zagrożenia wirusem COVID-19 nasza kancelaria nieprzerwanie świadczy usługi. Zamiast osobistych spotkać proponujemy kontakt zdalny za pomocą maila (kancelaria@kn-adwokaci.pl) lub telefonu. W razie potrzeby możemy także zorganizować telekonferencję. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie staramy się ograniczać kontakty osobiste, chociaż w przypadku spraw pilnych może on być niezbędny.

 

Działalność gospodarcza a stowarzyszenie i fundacja

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia

Oparcie działalności organizacji pożytku publicznego wyłącznie o środki pochodzące z dotacji, składek członkowskich czy darowizn coraz częściej jest niewystarczające, by fundacje czy stowarzyszenia były w stanie stabilnie i nieprzerwanie realizować swą działalność statutową. Z tego właśnie powodu polskie prawo przewiduje możliwość pozyskiwania przez tego typu organizacje środków finansowych ze źródeł innych niż tradycyjne. W efekcie fundacja prowadząca działalność gospodarczą nie jest już dziś rzadkim widokiem, choć wiele osób takie finansowanie działalności statutowej uznaje za zaprzeczenie idei organizacji pożytku publicznego. Warto jednak pamiętać, że działalność statutowa to nie to samo, co działalność zarobkowa (gospodarcza) – poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić działalność gospodarczą.

Continue reading “Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia”

Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?

Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?

Niedawna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego to pierwsza tak obszerna zmiana tej ustawy od niemal 40 lat. Weszła ona w życie z dniem 1 czerwca 2017 (Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017 r., poz. 935) i oprócz wprowadzenia licznych nowych instytucji (jak np. mediacja, milczące załatwienie sprawy, zrzeczenie się odwołania czy postępowanie uproszczone) doprecyzowała także przepisy dotyczące terminów w postępowaniach administracyjnych.

Continue reading “Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?”