Kategoria: Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu stanowią wyodrębnioną kategorię czynów zabronionych, godzących w prawidłowe funkcjonowanie relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Przejrzystość reguł funkcjonowania rynku, skuteczna i uczciwa konkurencja, bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych (w szczególności małych) wymagają częstokroć ochrony wykraczającej poza narzędzia jedynie cywilistyczne. Za penalizacją przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu stoi szeroko rozumiany interes społeczny, rozumiany zarówno jako interes budżetu...
Czytaj więcej