Kategoria: Pozostałe przepisy

Odmowa operatora dotycząca przeniesienia numeru do innej sieci nie narusza dóbr osobistych

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27.10.2017 r. orzekł, że odmowa przeniesienia numeru przez operatora sieci komórkowej do innej sieci komórkowej nie narusza dóbr osobistych abonenta, któremu takiego przeniesienia odmówiono. Wyrok zapadł w sprawie, w której powód wniósł pozew o naruszenie dóbr osobistych przez operatora sieci komórkowej, gdyż ten nie zgodził się na przeniesienie numeru do innego operatora, argumentując tę odmowę zapisami w obowiązującej powoda umowie.

Continue reading „Odmowa operatora dotycząca przeniesienia numeru do innej sieci nie narusza dóbr osobistych”

Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?

Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?

Niedawna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego to pierwsza tak obszerna zmiana tej ustawy od niemal 40 lat. Weszła ona w życie z dniem 1 czerwca 2017 (Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017 r., poz. 935) i oprócz wprowadzenia licznych nowych instytucji (jak np. mediacja, milczące załatwienie sprawy, zrzeczenie się odwołania czy postępowanie uproszczone) doprecyzowała także przepisy dotyczące terminów w postępowaniach administracyjnych.

Continue reading „Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?”