Kategoria: Prawo rodzinne

Rozwód z orzeczeniem o winie, a bez orzeczenia o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie, a bez orzeczenia o winie

Orzeczenie rozwodu nigdy nie jest dowolną decyzją sądu. Niezbędne jest zaistnienie ku temu określonych przesłanek, wyraźnie opisanych w przepisach prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi bowiem, że każdy z małżonków może żądać rozwiązania przez sąd małżeństwa przez rozwód, o ile między małżonkami nastąpił tzw. zupełny i trwały rozkład pożycia. Continue reading “Rozwód z orzeczeniem o winie, a bez orzeczenia o winie”

Jak ustala się kontakty z dziećmi?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza nie tylko prawo, ale i obowiązek wzajemnych kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z nim (tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), a także bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Continue reading “Jak ustala się kontakty z dziećmi?”