Kategoria: Przestępstwa rodzinne

Przestępstwa przeciwko rodzinie

Cechą charakterystyczną spraw dotyczących przestępstw przeciwko rodzinie jest, że dotyczą zazwyczaj osób pozostających w bliskich relacjach rodzinnych, a kryminalizacji podlegają …