Lekarz - zdrowie a błąd medyczny

Zastosowanie art. 160 Kodeksu karnego w sprawach o błąd lekarski

Podstawą odpowiedzialności lekarza w postępowaniu karnym w sprawie o błąd lekarski  jest często art. 160 Kodeksu karnego. Przepis ten ma dość ogólną treść, bo zgodnie z nim karze podlega każda osoba, która swoim działaniem lub zaniechaniem naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Continue reading “Zastosowanie art. 160 Kodeksu karnego w sprawach o błąd lekarski”

Jak ustala się kontakty z dziećmi?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza nie tylko prawo, ale i obowiązek wzajemnych kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z nim (tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), a także bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Continue reading “Jak ustala się kontakty z dziećmi?”