Tag: błąd lekarski

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy porodzie

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy porodzie

Opieka okołoporodowa oraz w szczególności sam poród niosą ze sobą ryzyko poważnych, często nieodwracalnych szkód na zdrowiu dziecka i matki. W przeciwieństwie do innych obszarów medycyny standardy opieki okołoporodowej zostały uregulowane stosownym rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), co z pewnością wpłynęło na poprawę jakości świadczeń medycznych. Nawet najprecyzyjniejsza regulacja nie wyeliminuje jednak przypadków, kiedy dochodzi do szkody u pacjenta, przy czym zwraca się uwagę1, że w Polsce jest ich niestety więcej, aniżeli w krajach Europy Zachodniej. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie wiele. Wymienię z jednej strony złą sytuację ekonomiczną polskiej służby zdrowia, a z drugiej – nadmierną w moim przekonaniu obecność kwestii światopoglądowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

Continue reading “Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy porodzie”

Postępowanie karne w sprawie o błąd lekarski

Postępowanie karne składa się z dwóch zasadniczych etapów: postępowania przygotowawczego, zwanego też śledztwem, a także postępowania sądowego. Pierwsze prowadzi prokuratura, drugie toczy się przed sądem powszechnym. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych momentów dla przebiegu postępowania przygotowawczego w sprawie o błąd w sztuce lekarskiej.

Continue reading “Postępowanie karne w sprawie o błąd lekarski”

Lekarz - zdrowie a błąd medyczny

Zastosowanie art. 160 Kodeksu karnego w sprawach o błąd lekarski

Podstawą odpowiedzialności lekarza w postępowaniu karnym w sprawie o błąd lekarski  jest często art. 160 Kodeksu karnego. Przepis ten ma dość ogólną treść, bo zgodnie z nim karze podlega każda osoba, która swoim działaniem lub zaniechaniem naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Continue reading “Zastosowanie art. 160 Kodeksu karnego w sprawach o błąd lekarski”