Tag: odszkodowania

wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Czym jest wypadek przy pracy?

Pojęcie wypadku przy pracy zostało uregulowane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zgodnie z ustawą za wypadek przy pracy uznawane jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Przy czym związek z pracą ma miejsce wtedy, gdy zdarzenie nastąpiło w następujących okolicznościach: Continue reading „Odszkodowanie za wypadek przy pracy”