Negocjacje i mediacje Warszawa Mokotów

Praktyka kancelarii obejmuje prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym i sądowym w ramach spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i karnych. Koncyliacyjne rozwiązanie sporu często okazuje się najskuteczniejszym, a ugoda zawarta w toku sprawy często owocuje poprawą relacji skonfliktowanych stron na przyszłość. Negocjacje prowadzone są w miejscu, którego wymaga sprawa, przy czym najczęściej w siedzibie kancelarii.

Kancelaria współpracuje z zawodowymi mediatorami, a prawnicy kancelarii biorą udział w mediacjach prowadzonych w ramach postępowania sądowego. Mediacje zalecane są w szczególności w sprawach rodzinnych i gospodarczych.

Law Firm Warsaw