alimenty na dorosłe dziecko

Pomoc prawna w zakresie umów o pracę i innych form zatrudnienia w okresie epidemii COVID-19

W ostatnim czasie, w związku epidemią COVID-19, otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących prawidłowości rozwiązania umów o pracę, umów zlecenia, przysługujących w takich sytuacjach uprawnień, czy też sposobu dochodzenia należności z tytułu świadczenia pracy. Continue reading “Pomoc prawna w zakresie umów o pracę i innych form zatrudnienia w okresie epidemii COVID-19”

Prawo a etyka wykonywania zawodu lekarza

Praca kancelarii w okresie zagrożenia COVID-19

Szanowni Państwo,

W okresie zagrożenia wirusem COVID-19 nasza kancelaria nieprzerwanie świadczy usługi. Zamiast osobistych spotkać proponujemy kontakt zdalny za pomocą maila (kancelaria@kn-adwokaci.pl) lub telefonu. W razie potrzeby możemy także zorganizować telekonferencję. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie staramy się ograniczać kontakty osobiste, chociaż w przypadku spraw pilnych może on być niezbędny.

 

sprawy medyczne - aktualności prawno-medyczne

Aktualności prawno-medyczne

Artykuł niniejszy poświęcony jest wybranym aktualnościom z zakresu prawa medycznego. Ostatni czas przyniósł dwie istotne zmiany dotyczące obowiązku informowania o prowadzonym przeciwko lekarzowi postępowaniu karnym, a także poprzez uruchomienie systemu e-recepty. Intensyfikacji uległy również prace legislacyjne nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego oraz ustawą dotyczącą instytucji koronera. Kilka uwag warto także poświęcić bieżącemu orzecznictwu sądów.

 

Continue reading “Aktualności prawno-medyczne”

dokumencja medyczna w postępowaniu sądowym

Dokumentacja medyczna w postępowaniu sądowym

Obowiązek prowadzenia i udostępniania pacjentowi indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczy każdego lekarza i podmiotu leczniczego. Kwestie zasad jej prowadzenia reguluje szereg aktów prawnych, w tym ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa o o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także stosowne rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Sprawiedliwości. Continue reading “Dokumentacja medyczna w postępowaniu sądowym”