Pomoc osobom skazanym

Nasza kancelaria świadczy w pełnym zakresie pomoc w zakresie prawa karnego wykonawczego dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności, pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, ograniczenia wolności oraz grzywny.

Pomoc obejmuje w szczególności prowadzenie postępowań w zakresie:

  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności (art. 150 k.k.w.),
  • przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 k.k.w.),
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności (art. 159 k.k.w.),
  • zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności (art. 178 k.k.w),
  • udzielenia zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (art. 43la k.k.w.).

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 4 k.k.w. kary, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek, środki zabezpieczające i środki zapobiegawcze wykonuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zakazuje się stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania skazanego. Skazany zachowuje prawa i wolności obywatelskie. Ich ograniczenie może wynikać jedynie z ustawy oraz z wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia.

W przypadku, gdy skazany przebywa w zakładzie karnym lub jest tymczasowo aresztowany, tymczasowego pełnomocnictwa do obrony może udzielić inna osoba, w szczególności osoba bliska. Pełnomocnictwo właściwe zostaje wówczas podpisane w miejscu, gdzie przebywa skazany.

Adwokat dla osób skazanych

Jeśli jesteś osobą skazaną lub znasz taką, która potrzebuje pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu:

Law Firm Warsaw