Sprawy o separację

Separacja stanowi natomiast dla małżonków instytucję prawną tymczasową i nieostateczną. Co prawda separacja rodzi skutki takie, jak orzeczenie rozwodu, z tą jednak różnicą, że na zgody wniosek małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Co istotne, małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, ani powrócić do poprzedniego nazwiska.

Orzeczenie separacji przez sąd jest możliwe, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład trzech więzi:

  • duchowej,
  • gospodarczej,
  • fizycznej.

Różnica w przesłankach koniecznych do orzeczenia rozwodu i separacji dotyczy kwestii trwałości rozkładu więzi małżeńskich. W sytuacji, gdy małżonkowie są pewni, że rozkład ich pożycia ma charakter trwały oraz że nie ma już żadnych widoków na odbudowę wzajemnych relacji, spełnione są przesłanki do orzeczenia rozwodu. Jeśli zaś mimo zupełnego rozpadu wszelkich małżeńskich więzi, istnieje szansa na poprawę małżeńskich relacji w przyszłości, spełnione są wówczas przesłanki do orzeczenia przez sąd separacji.

Zniesienie separacji

W sytuacji, gdy oboje małżonkowie złożą przed sądem zgodny wniosek o zniesienie separacji, sąd przychyla się do takiego wniosku, wskutek czego ustają skutki separacji, a strony postępowania niejako powracają do stosunków małżeńskich. Podobnie jak w sprawach rozwodowych, w tego typu procesach, adwokat służy profesjonalnym doradztwem w zakresie przysługujących stronie roszczeń, przygotowuje pisma procesowe, reprezentuje stronę przed sądem, a niekiedy również bierze udział w mediacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sprawy o separacje zapraszamy do kontaktu:

Adwokat Adam Krassowski