Praktyka kancelarii

Prawo karne

Prowadzimy sprawy karne i karno-skarbowe na każdym etapie postępowania. Występujemy przed organami ścigania i sądami powszechnymi jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego.

Prawo rodzinne i spadkowe

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego: o rozwód, podział majątku, alimenty, władzę rodzicielską, dział spadku i zachowek. Podejmujemy się tzw. spraw trudnych.

Prawo medyczne

Specjalizujemy się w prawie medycznym. Występujemy w sprawach dotyczących personelu medycznego, błędów lekarskich i odszkodowań w postępowaniu karnym, cywilnym i dyscyplinarnym.

Spory sądowe

Praktyka kancelarii obejmuje kompleksowe prowadzenie sporów sądowych: począwszy od negocjacji przedsądowych, aż do wykonania i egzekucji prawomocnego wyroku.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych. Pomagamy rozwiązywać problemy osobiste, konflikty rodzinne, spory sąsiedzkie i gospodarcze. Współpracujemy z mediatorem oraz notariuszem.

Przedsiębiorcy i twórcy

Obsługujemy małych i średnich przedsiębiorców oraz twórców. Specjalizujemy się w prawie autorskim. Sporządzamy i opiniujemy umowy, dochodzimy należności.