Pomoc prawna dla lekarzy

Prawnicy naszej kancelarii maja duże doświadczenie udzielaniu pomocy prawnej lekarzom oraz przedstawicielom innych zawodów medycznych. Świadczone przez nas usługi obejmują w szczególności:

  • Reprezentowanie w sprawach karnych dotyczących przestępstw nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 Kodeksu karnego), nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 157 Kodeksu karnego) oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo zgonu lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 Kodeksu karnego), zarówno postępowaniu przygotowawczym, jak też przed sądem.

  • Reprezentowanie w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej oraz Sąd Lekarski.

  • Reprezentowanie w sprawach dotyczących roszczeń cywilnych w postępowaniu sądowym, mediacyjnym oraz negocjacjach pozasądowych.

  • Bieżące doradztwo sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego i fizjoterapeuty.

Za naruszenie zasad wykonywania zawodu lekarz może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną lub karną. Wszczęcie postępowania w kierunku wymierzenia tej ostatniej wymaga przeprowadzenia śledztwa przez prokuratora i skierowania do sądu aktu oskarżenia. Wydawać by się mogło, że tryb odpowiedzialności karnej w przypadku lekarza powinien ograniczać się do odosobnionych sytuacji. Praktyka wymiaru sprawiedliwości jest jednak taka, że lekarze coraz częściej zasiadają na ławie oskarżonych.

W orzecznictwie sądów karnych w kontekście art. 160 k.k. przyjęło się określać lekarza mianem „gwaranta życia i zdrowia człowieka”. Sąd Najwyższy w szeregu orzeczeń zakres gwarancji, jaką lekarz ma dawać pacjentowi z punktu widzenia prawa karnego, określił szeroko. Jest bowiem lekarz zobowiązany do tego, by odwracać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta, a nie tylko do tego, by go nie zwiększać. Gwarant ma obowiązek wdrożyć wszystkie te działania, które w danej sytuacji dają szansę na wykluczenie, ograniczenie lub neutralizację niebezpieczeństwa.

Adwokat dla lekarza

Jeśli jesteś lekarzem lub pracownikiem medycznym i potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski