Cennik

W praktyce kancelarii nie ma z góry ustalonego cennika, każdorazowy koszt prowadzenia sprawy przez adwokata ustalany jest indywidualnie. Zależy od stopnia jej skomplikowania, pilności podjęcia czynności, etapu postępowania. Staramy się być konkurencyjni. Stawiamy na przejrzyste zasady. Chcemy, aby wysokość honorarium odpowiadała charakterowi sprawy, nakładowi naszej pracy, ale również sytuacji osobistej i majątkowej klienta.

W uzasadnionych wypadkach dopuszczamy możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, czy też uzależnienie wysokości wynagrodzenia od uzyskania określonego efektu w sprawie (success fee), aczkolwiek ten ostatni element może stanowić jedynie część honorarium.

Przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, w szczególności przedsiębiorców, sprawdza się rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczny ryczałt.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9-15 udzielamy bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji życiowej. Prosimy o wcześniejszy telefon w celu umówienia pory spotkania.

Każdy z adwokatów naszej kancelarii objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.

Płatności mogą być dokonywane gotówką, przelewem bankowym lub kartą kredytową.

Kancelaria Adwokacka