Cennik

Koszt prowadzenia sprawy ustalany jest indywidualnie i podawany jest na początku współpracy. Zależy od stopnia jej skomplikowania, pilności podjęcia czynności, etapu postępowania. Staramy się być konkurencyjni i stawiamy na przejrzyste zasady. Chcemy, aby wysokość honorarium odpowiadała charakterowi sprawy, nakładowi naszej pracy, ale również sytuacji osobistej i majątkowej klienta.

W uzasadnionych wypadkach dopuszczamy możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty, czy też uzależnienie wysokości wynagrodzenia od uzyskania określonego efektu w sprawie (success fee), aczkolwiek ten ostatni element może stanowić jedynie część honorarium.

Przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, w szczególności przedsiębiorców, sprawdza się rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową lub miesięczny ryczałt.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 9-15 udzielamy bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji życiowej. Prosimy o wcześniejszy telefon w celu umówienia pory spotkania.

Każdy z adwokatów naszej kancelarii objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu.

Płatności mogą być dokonywane gotówką, przelewem bankowym lub kartą kredytową.

Kancelaria Adwokacka
K