Audyt stanu prawnego nieruchomości

Kompleksowa ocena stanu prawnego nieruchomości ma kluczowe znaczenie przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów, których przedmiotem jest przeniesienie lub ustanowienie prawa na nieruchomości. Usługi naszej kancelarii w tym zakresie obejmują w szczególności:

  • uzyskanie dokumentów urzędowych dotyczących nieruchomości (wypisy z ksiąg wieczystych, rejestru gruntów i budynków, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),

  • analizę stanu prawnego nieruchomości w oparciu o zgromadzoną dokumentację,

  • pomoc przy redagowaniu i analizę umów dotyczących nieruchomości.

W praktyce mieliśmy wielokrotnie styczność z umowami:

  • przeniesienia własności nieruchomości,

  • zniesienia współwłasności nieruchomości,

  • najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego, w tym także w centrach handlowych,

  • ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w tym służebności,

  • deweloperskimi.

Nasza kancelaria współpracuje z notariuszem, co umożliwia nam sprawną pomoc w zakresie tych umów, dla których wymagana jest forma aktu notarialnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z oceną stanu prawnego nieruchomości skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski