Sprawy kryminalne

W zakresie spraw prowadzonych przez naszą kancelarię mieszczą się sprawy kryminalne, w tym dotyczące posiadania i obrotu narkotykami. W praktyce najczęściej spotykamy się ze sprawami, w których postawione zarzuty dotyczą naruszenia następujących dóbr:

  • wiarygodności dokumentów (fałszerstwo),
  • mienia (kradzież, kradzież z włamaniem, oszustwo),
  • życia i zdrowia (bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, rozbój),
  • wolności (groźby karalne, stalking),
  • rodziny (znęcanie się, niealimentacja),
  • czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej),
  • informacji i praw autorskich (cyberprzestępczość, ujawnienie lub uszkodzenie danych informatycznych, plagiat, rozpowszechnianie utworów chronionych),
  • porządku publicznego (przestępczość zorganizowana),
  • bezpieczeństwa w ruchu drogowym ( wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości),
  • zapobiegania narkomanii (posiadanie, sprzedaż, obrót, produkcja środków odurzających).

Kancelaria adwokacka w sprawach kryminalnych

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu 669-880-556.

Law Firm Warsaw