Sprawy dotyczące błędu w sztuce medycznej

Błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności. Orzecznictwo sądów definiuje błąd lekarski jako czynność lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym.

Błąd w sztuce medycznej może wiązać się z przestępstwem nieumyślnego narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 Kodeksu karnego), nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 157 Kodeksu karnego), nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 Kodeksu karnego). W każdym przypadku przestępstwo zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Błąd w sztuce medycznej może wiązać się również z ustaleniem odpowiedzialności odszkodowawczej. Uzyskanie odszkodowania jest możliwe zarówno na drodze karnej, jak też cywilnej. Ustalenie wystąpienia zdarzenia medycznego przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą szpitala.

Ustalenie przez sąd w postępowaniu cywilnym, że pomiędzy uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią pacjenta zachodzi związek przyczynowy może wiązać się odpowiedzialnością odszkodowawczą towarzystwa ubezpieczeń lub podmiotu leczniczego.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w sprawach dotyczących ustalenia istnienia oraz konsekwencji błędów w sztuce medycznej.

Adwokat do spraw błędów w sztuce medycznej

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z błędem w sztuce medycznej skontaktuj się z nami:

Adwokat Adam Krassowski