Sprawy gospodarcze

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących prawa karnego gospodarczego, które często określane jest tzw. przestępczością białych kołnierzyków. Sprawy tego rodzaju wymagają znajomości realiów obrotu gospodarczego, funkcjonowania instytucji finansowych, czy też zagadnień rachunkowości.

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Najczęściej spotykamy się ze sprawami dotyczącymi zarzutów przestępstw:

  1. fałszowania dokumentów i używania ich jako autentycznych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach;,

  2. przeciwko mieniu, czyli wszelkiego rodzaju przywłaszczenia wyłudzenia pieniędzy i towarów;

  3. przeciwko obrotowi gospodarczemu, tj. wyłudzenia kredytów, pożyczek bankowych, wyłudzenia odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia, pranie brudnych pieniędzy, udaremnienie egzekucji komorniczej, nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej i udaremnienie przetargów publicznych;

  4. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz fałszowanie znaków urzędowych;

  5. dotyczących uzyskania cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – oszustwa internetowe;

  6. naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej, w tym wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym;

  7. dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia, rozlewu wyrobów spirytusowych oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia;

  8. przeciwko środowisku (negatywne następstwa działalności gospodarczych);

  9. przeciwko prawom pracowniczym (łamanie praw pracownika w zakładach pracy).

Adwokat od spraw gospodarczych

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu 669-880-556.

Law Firm Warsaw