Adam Krassowski

Adwokat Adam Krassowski posiada wieloletnie doświadczenie pełnomocnika procesowego, które zdobył występując przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz polubownymi, a także organami administracji publicznej. W praktyce sądowej specjalizuje się w sporach gospodarczych, prawie karnym i karnoskarbowym, prawie cywilnym w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Doradza w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych działających w branży informatycznej i nowych technologiach, które w swojej działalności stykają się z prawem autorskim. Posługuje się językiem angielskim.


Preferowane dziedziny prawa:

  • prawo gospodarcze
  • prawo karne i karnoskarbowe
  • prawo autorskie i nowych technologii
  • prawo cywilne i odszkodowania majątkowe

Adwokat Adam Krassowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek warszawskiej Izby Adwokackiej od 2006 r. Autor szeregu publikacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.


dane kontakowe

adres
ul. Opoczyńska 11/6
telefon
(22) 412 57 55
tel. kom.
(+48) 694 783 180
E-mail
a.krassowski@kn-adwokaci.pl
Adwokat Adam Krassowski