Prawo rodzinne i spadkowe

Istotną częścią praktyki i jedną ze specjalizacji kancelarii jest prawo rodzinne i spadkowe. Przedmiotem sporu w tego rodzaju sprawach są kwestie stosunków osobistych lub majątkowych pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, krewnymi i spadkobiercami. Preferujemy koncyliacyjny (oparty o negocjacje lub mediacje) sposób rozwiązywania konfliktów. Jeśli zawarcie ugody nie jest możliwe, spór prowadzony jest na drodze sądowej.

Prowadzimy następujące sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie
 • o alimenty
 • o ustalenie lub egzekucję kontaktów z małoletnim
 • o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego
 • o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • o separację
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o wydanie uprowadzonego dziecka (w trybie konwencji haskiej)
 • o podział majątku dorobkowego byłych małżonków

Praktyka z zakresu prawa spadkowego obejmuje pomoc przy sporządzaniu dokumentów, w szczególności testamentu, współpracę z notariuszem, a także prowadzenie postępowań sądowych w zakresie spraw:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • o uchylenie lub zmianę orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku

Prowadzimy również sprawy cywilne, które charakterystyczne są dla stosunków rodzinnych lub sąsiedzkich, w tym postępowania:

 • o odwołanie darowizny
 • o zniesienie współwłasności
 • o zasiedzenie
 • o zwrot pożyczki
 • o ustanowienie służebności
 • o zwrot nakładów na cudzą rzecz

Jako adwokat rodzinny świadczmy również bieżące doradztwo w sprawach osobistych i zawodowych, w tymw zakresie transakcji związanych z nieruchomościami.

Kancelaria Adwokacka