Prawo spadkowe Warszawa

Praktyka z zakresu prawa spadkowego obejmuje pomoc przy sporządzaniu dokumentów, w szczególności testamentu, współpracę z notariuszem, a także prowadzenie postępowań sądowych w zakresie spraw:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • o uchylenie lub zmianę orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku

Prowadzimy również sprawy cywilne, które charakterystyczne są dla stosunków rodzinnych lub sąsiedzkich, w tym postępowania:

 • o odwołanie darowizny
 • o zniesienie współwłasności
 • o zasiedzenie
 • o zwrot pożyczki
 • o ustanowienie służebności
 • o zwrot nakładów na cudzą rzecz
Kancelaria Adwokacka

Sprawy spadkowe Warszawa

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Kwestie następstwa prawnego po osobie zmarłej wymagają analizy zarówno jej relacji osobistych, jak też sytuacji majątkowej. Warto przy tym pamiętać, że w polskim prawie postępowanie w sprawach spadkowych podzielone jest na dwa etapy. Pierwszym jest ustalenie kręgu spadkobierców w oparciu o testament lub przepisy kodeksu cywilnego. Następuje to w drodze postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Dopiero w drugim etapie następuje ustalenie składu majątku spadkowego, a spadkobiercy mogę przystąpić do procedury działu spadku.

Adwokat prawo spadkowe – gdzie uzyskać skuteczną pomoc w Warszawie?

Sprawy spadkowe wymagają znajomości przepisów prawa spadkowego, a niekiedy także umiejętności pogodzenia rozbieżności pomiędzy spadkobiercami. Usługi z zakresu prawa spadkowego, które świadczy nasza kancelarią, dotyczą spraw spadkowych na terenie Warszawy, a także w innych częściach Polski. Współpracujemy z notariuszem, aby poszukiwać rozwiązań ugodowych. Bywa jednak tak, że polubowne rozwiązanie sprawy spadkowej nie jest możliwe, a wówczas, dbając o interesy naszych klientów, prowadzimy postępowania przed sądami.