Sprawy o rozwód

Sprawy rozwodowe stanowią częsty element praktyki naszej kancelarii. Uzyskanie rozwodu możliwe jest wyłącznie w drodze postępowania sądowego, zakończonego wyrokiem. Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład trzech więzi:

  • duchowej,
  • gospodarczej,
  • fizycznej.

W zależności od stanowiska stron, sąd może wydać wyrok rozwodowy:

  • bez orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia,
  • z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia jednego bądź obojga małżonków.

Decydując się zatem na złożenie pozwu rozwodowego należy zastanowić się, czy chcemy uzyskać rozwód bez orzekania o winie, czy też chcemy uznania winnym rozkładu pożycia współmałżonka. Kwestia ta ma wpływ zarówno na przebieg i czas trwania postępowania sądowego, jak i na możliwość ewentualnego uzyskania świadczenia alimentacyjnego od byłego małżonka po uzyskaniu wyroku rozwodowego.

Jeśli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, w wyroku rozwodowym sąd orzeka ponadto o:

  • władzy rodzicielskiej stron nad wspólnym małoletnim dzieckiem,
  • kontaktach rodziców z dzieckiem,
  • alimentach na rzecz dziecka.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Ponadto na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Adwokat rozwodowy w Warszawie

Rola adwokata w procesie rozwodowym sprowadza się nie tylko do przygotowywania pism procesowych i reprezentacji strony przed sądem, ale także m.in. do uczestnictwa w mediacji, która stanowi częsty element procesów rozwodowych. Przede wszystkim jednak rolą adwokata jest profesjonalne doradztwo w zakresie przysługujących stronie w sprawie rozwodowej roszczeń.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sprawy rozwodowej zapraszamy do kontaktu:

Adwokat Adam Krassowski