Prawo karne Warszawa Mokotów

Praktyka kancelarii od wielu lat obejmuje prowadzenie w pełnym zakresie spraw karnych. Występujemy jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy: od zatrzymania przez Policję, przez postępowanie przygotowawcze, aż do rozpraw przed sądem pierwszej i drugiej instancji.

Sprawy karne

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw należą sprawy w zakresie przestępstw dotyczących:

 • mienia i obrotu gospodarczego (kradzież, oszustwo, fałszowanie oznaczeń towarów)
 • bezpieczeństwa w komunikacji (wypadek, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości)
 • wiarygodności dokumentów (fałszerstwo)
 • życia i zdrowia (bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu)
 • czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej)
 • wolności (groźby karalne, stalking)
 • rodzinie (znęcanie się)
 • przestępczości zorganizowanej
 • naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie i obrót narkotykami)
 • naruszenia ustawy o prawie autorskim (plagiat)
 • błędu lekarskiego (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, uszczerbek na zdrowiu)
 • cyberprzestępczości (ujawnienie lub uszkodzenie danych informatycznych)

Występujemy również w sprawach karno-skarbowych, nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz dotyczących wykroczeń.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu sprawy na etapie postępowania wykonawczego, w tym o wyrok łączny, odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny.

W sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu 669-880-556.

Kancelaria prawo karne w Warszawie

Jako doświadczeni adwokaci prawa karnego stoimy na straży konstytucyjnych przywilejów oskarżonych oraz dążymy do maksymalnie satysfakcjonującego zakończenia postępowania. Indywidualnie traktujemy każdą sprawę, całkowicie poświęcając swoją uwagę klientowi, a także dokładnie analizując wszystkie dostępne materiały dowodowe i środki obrony. Wiemy, jak uzyskać najlepszy możliwy wynik określonego postępowania w jak najkrótszym czasie.

W naszej kancelarii w Warszawie, prawo karne oraz usługi z nim związane realizowane są kompleksowo – od momentu zatrzymania danej osoby, aż do zakończenia procesu. Zajmujemy się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz niezbędnych pism. Ustalamy skuteczną strategię działania i decydujemy się na przyjęcie linii obrony, która będzie oparta na solidnych podstawach prawnych.

Adwokat prawo karne – gdzie uzyskać skuteczna pomoc w Warszawie?

Sprawy karne mogą u oskarżonych rodzić wiele stresu, komplikować relacje z bliskimi, wpływać na karierę zawodową oraz kilka innych obszarów życia. Dlatego też nasi adwokaci prawo karne – jego zastosowanie oraz przepisy – stosują w połączeniu z najwyższą etyką pracy. Dbamy o dyskrecję, profesjonalizm, udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania i wspieramy w każdym przypadku, bez względu na to, czy osoba oskarżona staje przed sądem po raz pierwszy, czy uczestniczy w postępowaniu, które trwa już wiele lat. Korzystanie z usług doświadczonej kancelarii prawa karnego w Warszawie zdecydowanie zwiększa możliwość pozytywnego zakończenia danej sprawy.

Law Firm Warsaw