Prawo medyczne

Prawo medyczne i prowadzenie postępowań sądowych związanych z personelem medycznym jest jednym z głównych obszarów praktyki kancelarii. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych dotyczących błędu lekarskiego (art. 160 kk, art. 155 kk), a także spraw cywilnych obejmujących roszczenia o odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem leczenia szpitalnego, zabiegu z zakresu medycyny estetycznej i stomatologii oraz naruszeniem praw pacjenta. Występujemy także przed sądem lekarskim w postępowaniu dyscyplinarnym oraz przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Naszymi klientami są zarówno lekarze, personel medyczny, jak też pacjenci i ich rodziny.

Prowadzenie sprawy z zakresu prawa medycznego obejmuje:

  • wstępną analizę przypadku pod kątem prawnym, a w razie potrzeby także zlecenie prywatnej opinii biegłego z zakresu medycyny,
  • czynności przedsądowe z udziałem lekarza, zakładu opieki zdrowotnej, pacjenta i towarzystwa ubezpieczeń,
  • udział w postępowaniu przed sądem powszechnym lub dyscyplinarnym, a w przypadku sprawy karnej także w postępowaniu przygotowawczym.

Sprawdź poniższe usługi związane z pomocą prawną z zakresu prawa medycznego:

Adwokat Adam Krassowski