Prawo medyczne Warszawa Mokotów

Prawo medyczne jednym z głównych obszarów praktyki kancelarii. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych dotyczących błędu medycznego (art. 160 kk, art. 155 kk), a także spraw cywilnych o odszkodowanie za szkody związane z nieprawidłowym przeprowadzeniem leczenia szpitalnego, zabiegu z zakresu medycyny estetycznej i stomatologii oraz naruszeniem praw pacjenta. Występujemy także przed sądem lekarskim w postępowaniu dyscyplinarnym w Izbie Lekarskiej. Naszymi klientami są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, jak również pacjenci i ich rodziny.

Obsługujemy również podmioty prowadzące działalność leczniczą, w tym w zakresie stomatologii i medycyny estetycznej.

Dział prawa medycznego prowadzi adwokat dr Filip Niemczyk.

Prowadzenie sprawy z dotyczącej ustalenia zdarzenia medycznego na rzecz lekarza lub pacjenta obejmuje:

  • analizę prawną, a w razie potrzeby także zlecenie prywatnej opinii biegłego z zakresu medycyny,
  • negocjacje przedsądowe z udziałem lekarza, zakładu opieki zdrowotnej, pacjenta lub towarzystwa ubezpieczeń,
  • reprezentację w postępowaniu przed sądem powszechnym lub dyscyplinarnym, a w przypadku sprawy karnej także w postępowaniu przygotowawczym na Policji i w prokuraturze.

Szczegółowy zakres usług związanych z pomocą prawną z zakresu prawa medycznego obejmuje:

Adwokat Adam Krassowski