Prawo cywilne Warszawa Mokotów

Prawo cywilne reguluje kwestie majątkowe i osobiste w relacjach pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Kancelaria prowadzi sprawy cywilne na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Do charakterystycznych spraw z zakresu prawa cywilnego należą:

  • Sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub mieniu, w tym dotyczące wypadków komunikacyjnych, zabiegów lekarskich oraz szkód związanych z obrotem gospodarczym,
  • Sprawy o ochronę dóbr osobistych, wraz z towarzyszącymi im roszczeniami odszkodowawczymi,
  • Sprawy o eksmisję z lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w tym należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
  • Sprawy roszczeń z umowy o dzieło lub zlecenia, w tym dotyczące wykonania budowy, remontu lub naprawy,
  • Sprawy roszczeń z umowy sprzedaży, w tym uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji,
  • Sprawy dotyczące nieruchomości, w tym dotyczące stosunków sąsiedzkich oraz umów deweloperskich,
  • Sprawy dotyczące współwłasności, w tym zniesienia lub ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego prawa,
  • Sprawy dotyczące umowy pożyczki lub darowizny, w tym o zwrot pożyczki i odwołanie darowizny.

Kancelaria współpracuje z notariuszem, komornikiem sądowym, a także biegłym rzeczoznawcą z zakresu wyceny nieruchomości, w związku z czym jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksową obsługę spraw cywilnych na każdym etapie.

Adwokat Adam Krassowski