Prawo autorskie

Do naszych specjalizacji należy prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej. Pomagamy twórcom, przedsiębiorcom, którzy w praktyce eksploatują utwory chronione prawami autorskimi lub własności intelektualnej, a także nabywcom chronionych utworów.

W praktyce obsługiwaliśmy między innymi artystów plastyków i fotografików, biura architektoniczne i studia graficzne, programistów, projektantów stron internetowych i aplikacji mobilnych, agencje reklamowe i agencje interaktywne.

Pomoc, jaką oferuje kancelaria w zakresie prawa autorskiego, obejmuje:

  • przygotowanie i opiniowanie umów,
  • prowadzenie negocjacji w sytuacjach spornych,
  • prowadzenie postępowań cywilnych o ochronę osobistych i majątkowych praw autorskich,
  • reprezentację w sprawach karnych dotyczących plagiatu, rozpowszechniania utworów audiowizualnych, fałszowania oznaczeń towarów, wprowadzania do obrotu podrobionych towarów, nielegalnego uzyskania danych lub programu komputerowego.
Kancelaria adwokacka