Miesiąc: czerwiec 2018

Rodo zgoda na przetwarzanie danych

Czy RODO wymaga uzyskania ponownej zgody na przetwarzanie danych?

Wchodząca w życie zmiana w ustawie o ochronie danych osobowych budzi wiele obaw i wątpliwości wśród administratorów serwisów internetowych. Jedna z nich dotyczy uzyskiwania ponownej zgody na przetwarzanie danych w przypadku, w którym ta, którą posiadamy, została udzielona przed 25 maja 2018 roku, czyli terminem, w którym wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych....
Czytaj więcej
Działalność gospodarcza a stowarzyszenie i fundacja

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia

Oparcie działalności organizacji pożytku publicznego wyłącznie o środki pochodzące z dotacji, składek członkowskich czy darowizn coraz częściej jest niewystarczające, by fundacje czy stowarzyszenia były w stanie stabilnie i nieprzerwanie realizować swą działalność statutową. Z tego właśnie powodu polskie prawo przewiduje możliwość pozyskiwania przez tego typu organizacje środków finansowych ze źródeł innych niż tradycyjne. W efekcie...
Czytaj więcej