Miesiąc: czerwiec 2018

Rodo zgoda na przetwarzanie danych

Czy RODO wymaga uzyskania ponownej zgody na przetwarzanie danych?

Wchodząca w życie zmiana w ustawie o ochronie danych osobowych budzi wiele obaw i wątpliwości wśród administratorów serwisów internetowych. Jedna z nich dotyczy uzyskiwania ponownej zgody na przetwarzanie danych w przypadku, w którym ta, którą posiadamy, została udzielona przed 25 maja 2018 roku, czyli terminem, w którym wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Spróbujmy więc odpowiedzieć na pytanie, czy RODO rodzi wymóg uzyskania ponownej zgody na przetwarzanie danych.

Continue reading „Czy RODO wymaga uzyskania ponownej zgody na przetwarzanie danych?”

Działalność gospodarcza a stowarzyszenie i fundacja

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia

Oparcie działalności organizacji pożytku publicznego wyłącznie o środki pochodzące z dotacji, składek członkowskich czy darowizn coraz częściej jest niewystarczające, by fundacje czy stowarzyszenia były w stanie stabilnie i nieprzerwanie realizować swą działalność statutową. Z tego właśnie powodu polskie prawo przewiduje możliwość pozyskiwania przez tego typu organizacje środków finansowych ze źródeł innych niż tradycyjne. W efekcie fundacja prowadząca działalność gospodarczą nie jest już dziś rzadkim widokiem, choć wiele osób takie finansowanie działalności statutowej uznaje za zaprzeczenie idei organizacji pożytku publicznego. Warto jednak pamiętać, że działalność statutowa to nie to samo, co działalność zarobkowa (gospodarcza) – poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić działalność gospodarczą.

Continue reading „Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia”