Autor: Krassowski Niemczyk Adwokaci

Adwokaci Adam Krassowski oraz Filip Niemczyk są zaangażowani w rozwiazywanie spraw z należytą starannością oraz skrupulatnością. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu Kancelaria KN Adwokaci cieszy się uznaniem klientów, gwarantując wysoką jakość świadczonych usług prawnych.

Ochrona małoletnich w placówkach medycznych

W dniu 15 lutego 2024 r. weszły w życie zmiany w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, których celem jest zwiększenie ochrony małoletnich przed przemocą, w tym przemocą o charakterze seksualnym, w odniesieniu do działalności związanej między innymi z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, a także leczeniem, opieką i świadczeniem porad psychologicznych dla małoletnich....
Czytaj więcej
Sprawy o znęcanie się psychiczne

Znęcanie psychiczne – czym jest i jak udowodnić

Obowiązek przeciwdziałania znęcaniu psychicznemu jako międzynarodowy standard cywilizacyjny Znęcanie psychiczne jest częścią szerszego zjawiska, jakim jest przemoc, w tym w szczególności przemoc w rodzinie. Ofiarami przemocy domowej padają w większości kobiety i dzieci. Jednoznacznie negatywna ocena przemocy rodzinnej w tym znęcania psychicznego oraz postulat zdecydowanego jej piętnowania i zwalczania, co najmniej od drugiej połowy XX...
Czytaj więcej

KN Adwokaci – oddział w Grodzisku Mazowieckim

Założycielami kancelarii KN Adwokaci są Adam Krassowski oraz Filip Niemczyk. Od 2010 roku z sukcesami reprezentujemy klientów w sprawach sądowych na terenie całej Polski. Obecnie w kancelarii pracuje troje adwokatów. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na kompleksowe doradztwo oraz prowadzenie spraw karnych, cywilnych, spadkowych i rodzinnych. Specjalizujemy się w zagadnieniach prawa medycznego, prawa własności intelektualnej oraz...
Czytaj więcej
Problem osób starszych pozostawionych w szpitalu

Problem osób starszych pozostawionych w szpitalu

Przy okazji świąt, wakacji, czy długich weekendów media regularnie donoszą o przypadkach porzucenia osób starszych w szpitalach. Nie dotarłem do danych, które pozwalałyby na ocenę ogólnopolskiej skali zjawiska, ale problem jest niewątpliwie poważny i wiąże się z szerszym zagadnieniem tzw. pacjentów socjalnych. Z dostępnych informacji wynika, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rocznie notuje...
Czytaj więcej
Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej od 2019 roku

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej od 2019 roku

Co roku, najczęściej z końcem danego roku kalendarzowego, słyszymy o planach wprowadzenia nowego prawa w danym obszarze. Ostatnimi czasy coraz częściej zmiany takie mają charakter wręcz rewolucyjny i są związane z nowymi technologiami. Jedna z nich nastąpiła w roku 2018 – mowa o tak zwanej elektronicznej dokumentacji medycznej. Co się tak naprawdę kryje za tym...
Czytaj więcej