Miesiąc: kwiecień 2020

alimenty na dorosłe dziecko

Pomoc prawna w zakresie umów o pracę i innych form zatrudnienia w okresie epidemii COVID-19

W ostatnim czasie, w związku epidemią COVID-19, otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących prawidłowości rozwiązania umów o pracę, umów zlecenia, przysługujących w takich sytuacjach uprawnień, czy też sposobu dochodzenia należności z tytułu świadczenia pracy. Continue reading „Pomoc prawna w zakresie umów o pracę i innych form zatrudnienia w okresie epidemii COVID-19”