Autor: adminwww

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości ws. dostępu do dokumentacji medycznej

W dniu 26 października 2023 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej1 potwierdzający, że pacjent ma prawo uzyskać bezpłatnie pierwszą kopię swojej dokumentacji medycznej. Podstawą do wydania orzeczenia była sytuacja, w której pacjent wystąpił do swojej dentystki o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Lekarka zażądała jednak, aby pokrył on koszty związane z dostarczeniem kopii dokumentacji medycznej....
Czytaj więcej
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Rozpoczął działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował1, że w dniu 6 września 2023 roku, wraz z wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw2, rozpoczyna swoją działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Ma on umożliwiać uzyskanie rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju...
Czytaj więcej
Zasady rękojmi po 1 stycznia 2023 r.

Zasady rękojmi po 1 stycznia 2023 r.

Rękojmia po 1 stycznia 2023 r. Tematem jednego z ostatnich wpisów były uprawnienia przysługujące nabywcom z tytułu rękojmi oraz terminom ich realizacji. W niniejszym wpisie uwaga zostanie poświęcona zmianom w ustawie Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zmiany dotyczące rękojmi obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Obecnie w...
Czytaj więcej
ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Prawa pacjenta osób osadzonych w zakładach karnych

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił się z oficjalnym zapytaniem1 do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) o to, czy wedle RPP jest on organem właściwym do tego, aby rozpoznawać wnioski i skargi osób pozbawionych wolności dotyczące udzielanych im świadczeń zdrowotnych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. RPO zauważył, że wedle informacji jakie docierają do...
Czytaj więcej
okres rękojmi

Prawa z rękojmi – ile wynosi okres rękojmi?

Rękojmia, będąca pewnym zbiorem uprawnień służących kupującemu, uregulowana została w ustawie Kodeks cywilny. Stanowi ona bardzo skuteczne, chociaż często niedoceniane, narzędzie do realizacji zgodności zakupionego towaru z umową. Czym właściwie jest rękojmia Rękojmia to nic innego, jak odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za zgodność sprzedanej rzeczy z umową. Gdy owej zgodności brak, oznacza to, że rzecz...
Czytaj więcej