Kategoria: Przestępstwa komunikacyjne

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji charakteryzują się tym, że popełniane są w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym. Ze względu na ogromną ilość pojazdów uczestniczących w ruchu lądowym, do najczęstszych przestępstw tego rodzaju należy wypadek samochodowy, którego konsekwencją jest co najmniej rozstrój zdrowia człowieka na okres powyżej 7 dni, niezależnie od tego, czy chodzi o pasażera, kierowcę, pieszego, czy rowerzystę.

Ustawa karna wyróżnia również pojęcie katastrofy drogowej, tj. zdarzenia w którym bierze udział co najmniej kilka osób i pojazdów, której spowodowanie lub sprowadzenie niebezpieczeństwa stanowi poważne przestępstwo (w przypadku śmierci człowieka lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nawet 12 lat pozbawienia wolności).

Osobnym typem przestępstwa jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, które nie musi wiązać się ze spowodowaniem wypadku, aby było czynem karalnym. Jeśli kierowca przekroczy wartość 0,5 promila alkoholu we krwi podlega karze do lat 3, a także konsekwencjom związanym z utratą prawa do prowadzenia pojazdu na określony czas, a w przypadku ponownego popełnienia takiego przestępstwa – nawet dożywotnio.

Jakie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji opisane są w Kodeksie karnym?

Art. 173 kk – Spowodowanie katastrofy

Art. 174 kk – Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy

Art. 177 kk – Wypadek komunikacyjny

Art. 178a kk – Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Art. 179 kk – Odpowiedzialność dyspozytora

Art. 180 kk – Podejmowanie czynności zawodowych w stanie nietrzeźwym

Z jakimi przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji spotykamy się najczęściej?

W praktyce kancelarii najczęściej spotykamy się z przestępstwem prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W tego rodzaju sprawach sprawca zazwyczaj ujmowany jest na gorącym uczynku przestępstwa, jednakże istotne dla dalszego toku sprawy jest zbadanie okoliczności, w jakich doszło do prowadzenia pojazdu, a także prawidłowości przeprowadzenia badania zawartości alkoholu.

Często spotykaną sprawą są także wypadki samochodowe lub motocyklowe. Tego rodzaju sprawy wymagają zazwyczaj znacznego nakładu pracy, ze względu na konieczność powoływania biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadku oraz biegłych lekarzy. Sprawy dotyczące wypadku lub katastrofy wiążą się także z kwestiami dotyczącymi odszkodowania dla ofiar tychże zdarzeń.