Kategoria: Przestępstwa komunikacyjne

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji charakteryzują się tym, że popełniane są w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym. Ze względu na ogromną ilość pojazdów uczestniczących w ruchu lądowym, do najczęstszych przestępstw tego rodzaju należy wypadek samochodowy, którego konsekwencją jest co najmniej rozstrój zdrowia człowieka na okres powyżej 7 dni, niezależnie od tego, czy chodzi...
Czytaj więcej