Kategoria: Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe są specyficzną grupą przestępstw, uregulowaną w polskim systemie prawnym w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Przepisy ustawy odnoszą się głównie do administracyjnoprawnej regulacji dostępu do środków i substancji odurzających oraz odpowiedzialności karnej i administracyjnej za złamanie obowiązujących zakazów. Istotnym jest, iż Ustawa nie przewiduje kary za używanie środków odurzających, lecz m.in. za posiadanie, wytwarzanie,...
Czytaj więcej