Kategoria: Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe są specyficzną grupą przestępstw, uregulowaną w polskim systemie prawnym w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Przepisy ustawy odnoszą się głównie do administracyjnoprawnej regulacji dostępu do środków i substancji odurzających oraz odpowiedzialności karnej i administracyjnej za złamanie obowiązujących zakazów. Istotnym jest, iż Ustawa nie przewiduje kary za używanie środków odurzających, lecz m.in. za posiadanie, wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, udzielanie takich środków innym osobom. Wymiar kary za popełnienie tego typu przestępstw w dużym stopniu uzależniony jest od ilości niedozwolonej substancji, która użyta została do popełnienia przestępstwa, im większa jej ilość, tym surowsza kara.

Jakie przestępstwa narkotykowe opisane są w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii?

Art. 53 – Wytwarzanie lub przetwarzanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej,

Art. 54 ust. 1 – Wyrabianie, posiadanie, zbywanie, nabywanie lub przystosowywanie przyrządów służących lub przeznaczonych do niedozwolonego wytwarzania lub przetwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych,

Art. 55 – Nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej,

Art. 56 – Wprowadzenie do obrotu i uczestniczenie w obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub słomą makową,

Art. 58 – Udzielanie oraz ułatwianie, umożliwianie albo nakłanianie do użycia środka odurzającego lub substancji psychotropowej,

Art. 59 – Udzielanie oraz ułatwianie, albo nakłanianie do użycia środka odurzającego lub substancji psychotropowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

Art. 61 – Obrót prekursorami,

Art. 62 – Posiadanie narkotyków,

Art. 65 – Nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.

Z jakimi przestępstwami narkotykowymi spotykamy się najczęściej?

W praktyce kancelarii najczęściej spotykamy się z przestępstwem posiadania narkotyków. Kwalifikacja prawna i zagrożenie karą zależą od ich ilości, przy czym kluczowym rozróżnieniem jest posiadanie znikomej lub typowej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej. Prowadzimy także sprawy związane z udziałem w obrocie narkotykami i prekursorami (np. BMK), czerpaniem korzyści z handlu oraz nielegalną uprawą.