Miesiąc: październik 2016

Prawa rodziny pacjenta

Relacja lekarza z rodziną pacjenta bywa trudna. Emocje związane z pobytem osoby bliskiej w szpitalu i niepokój związany z niepewnością o stan chorego przeradza się niekiedy w pretensje, żal, czy nawet agresję wobec personelu medycznego. Członkowie rodziny pacjenta domagają się zazwyczaj szczególnej opieki i uwagi dla chorego, wyczerpujących informacji o jego stanie zdrowia i rokowaniach, a niekiedy prawa do decydowania o tym, kiedy i jak leczony ma być bliska dla nich osoba. Niniejszy artykuł chciałbym poświęcić kwestii tego, jakie prawa przysługują rodzinie pacjenta i jakie obowiązki towarzyszą w związku z tym lekarzowi. Continue reading „Prawa rodziny pacjenta”