Miesiąc: lipiec 2017

Rodzina zastępcza a opieka prawna

Rodzina zastępcza a opieka prawna

Często kiedy w sądach rozstrzygane są sprawy o opiekę nad nieletnimi, których rodzice nie są zdolni do opiekowania się nimi sąd staje przed wyborem czy nadać osobom które chcą zająć się tymi dziećmi miano rodziny zastępczej czy opiekuna prawnego. Czym tak naprawdę są te instytucje? Jakie podobieństwa i różnice między nimi występują? Postaramy się to...
Czytaj więcej
Lekarz - zdrowie a błąd medyczny

Błąd lekarski a polityka karania

Rolą państwa jest ściganie i karanie sprawców czynów społecznie szkodliwych, zawinionych i karygodnych. W szeroko pojętym interesie społecznym leży, aby ten, kto w sposób zawiniony przyczynił się do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu innego człowieka, poniósł karę. Lekarz wykonuje zawód zaufania publicznego, w ramach którego ma obowiązek sprawowania opieki nad pacjentami, którzy znajdą się...
Czytaj więcej