Miesiąc: wrzesień 2018

Prawne aspekty opieki nad osobami starszymi oraz chorymi psychicznie

Pomoc osobom, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swych potrzeb, stanowi wyzwanie nie tylko dla medycyny, ale także prawa oraz instytucji powołanych do świadczenia opieki społecznej. O problemach prawnych, ekonomicznych i etycznych związanych z geriatrią pisałem w jednym z poprzednich artykułów opublikowanych na łamach „Pulsu”. Tym razem chciałbym skupić się na praktycznych aspektach dwóch regulacji stosowanych bezpośrednio w sprawach osób wymagających opieki.

Continue reading „Prawne aspekty opieki nad osobami starszymi oraz chorymi psychicznie”

Ochrona praw autorskich

Prawa autorskie – zarówno osobiste, jak i majątkowe – podlegają ochronie. Realizacja prawa do ochrony odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym – przedsądowym – dysponent danego prawa zwraca się o dobrowolne zaniechanie naruszeń oraz ewentualne naprawienie szkody. Gdy to nie przyniesie rezultatów, ochrony można dochodzić również na drodze powództwa cywilnego. W określonych przypadkach ustawa przewiduje również stosowanie sankcji karnej wobec naruszającego prawo autorskie. Continue reading „Ochrona praw autorskich”

Definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Umiejscowienie utworu w systemie prawa autorskiego

Utwór, rozumiany jako rezultat działalności twórczej, znajduje się w samym centrum systemu prawa autorskiego i stanowi dla niego punkt odniesienia. Wyrazem tego jest chociażby fakt, że definicji utworu poświęcony jest już art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Continue reading „Definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”