Miesiąc: luty 2021

Niepoczytalność i leczenie psychiatryczne w prawie karnym.

Powództwo przeciwegzekucyjne jako ochrona dłużnika

Postępowanie komornicze jest formą przymusowej egzekucji roszczenia, którego dobrowolnego spełnienia odmówił wcześniej dłużnik. W sytuacjach typowych egzekwowana kwota rzeczywiście nie została wcześniej zapłacona wierzycielowi i istnieje podstawa do zaangażowania komornika. Zdarzają się jednak sytuacje, w których egzekucja w zasadzie nie powinna mieć miejsca, a jednak zostaje wdrożona. Dłużnik nie pozostaje jednak w  takim przypadku bez...
Czytaj więcej