Art. 276 kk – Niwelowanie dokumentu

Jednym z rodzajów przestępstw dotyczących dokumentów jest określone w artykule 276 kk niwelowanie dokumentu. W szerzej rozumianym znaczeniu przestępstwo to sprowadza się do takiego działania, w którym konkretny, ważny z punktu widzenia prawa dokument zostanie ukryty, schowany, usunięty z przeznaczonego mu miejsca lub zniszczony. Dodatkowym warunkiem wystąpienia przestępstwa jest dokonanie tej czynności w celu osiągnięcia określonych korzyści.

Niwelowanie dokumentu

Ukrywanie, uszkadzanie lub usuwanie dokumentów może odnosić się do testamentu, umowy handlowej, świadectwa potwierdzającego uprawnienia lub kwalifikacje czy też faktury dokumentującej koszt zakupu. Szczególnie często do zatajania lub ukrywania dokumentów dochodzi podczas przebiegu spraw sądowych, kiedy strony mają przedstawić wszystkie dowody w sprawie. Zależnie od stopnia szkodliwości czynu przewidziane kary kształtują się od grzywny, po ograniczenie albo pozbawienie wolności do lat 2.