Tag: rodo

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w artykule 30 wprowadzają szczególne wymagane środki bezpieczeństwa. Charakter tych zmian dotyczy głównie organizacji. Chodzi przede wszystkim o prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, który to rejestr musi być prowadzony przez administratorów danych oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie innych administratorów. RODO wymaga prowadzenia rejestru czynności i ma on być formą dokładnej ewidencji wszystkich działań na danych osobowych. Nadrzędnym zadaniem rejestru czynności jest ochrona danych osobowych.

Continue reading “Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych”

Usunięcie danych osobowych i prawo do bycia zapomnianym

Usunięcie danych osobowych i prawo do bycia zapomnianym

Ochrona danych osobowych to w dzisiejszym świecie sprawa bardzo poważna. Organy prawne wprowadzają coraz to nowe przepisy o ochronie danych osobowych mające chronić obywateli i dawać im jak najwięcej praw. Aktualne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, znane szerzej pod nazwą RODO, w artykule 17 ust. 1 ustanawia prawo do usunięcia danych osobowych, to jest prawo do bycia zapomnianym przez podmiot gromadzący dane osobowe. Realizacja założeń prawa do bycia zapomnianym może odbywać się na podstawie jednego z kilku mogących zaistnieć warunków. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z prawa do bycia zapomnianym oraz jakie obowiązki spadają na administratora danych w świetle zmiany ustawy o ochronie danych osobowych? Odpowiadamy.

Continue reading “Usunięcie danych osobowych i prawo do bycia zapomnianym”

Rodo zgoda na przetwarzanie danych

Czy RODO wymaga uzyskania ponownej zgody na przetwarzanie danych?

Wchodząca w życie zmiana w ustawie o ochronie danych osobowych budzi wiele obaw i wątpliwości wśród administratorów serwisów internetowych. Jedna z nich dotyczy uzyskiwania ponownej zgody na przetwarzanie danych w przypadku, w którym ta, którą posiadamy, została udzielona przed 25 maja 2018 roku, czyli terminem, w którym wchodzi w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Spróbujmy więc odpowiedzieć na pytanie, czy RODO rodzi wymóg uzyskania ponownej zgody na przetwarzanie danych.

Continue reading “Czy RODO wymaga uzyskania ponownej zgody na przetwarzanie danych?”

Rodo dane osobowe dziecka ochrona danych

RODO a dane osobowe dziecka

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wchodzi w życie już od 25 maja 2018 roku. Niesie ze sobą wiele zmian dotyczących zbierania danych oraz ich ochrony. Część wprowadzonych zmian dotyczy również dzieci. Warto bowiem mieć świadomość, że jednym z celów zmiany ustawy o ochronie danych osobowych jest zwiększenie bezpieczeństwa osób małoletnich. Przyjrzyjmy się więc zmianom, jakie nas czekają.

Continue reading “RODO a dane osobowe dziecka”

RODO ochrona danych osobowych

RODO – najważniejsze zmiany w przepisach

Już niedługo, bo 25 maja 2018 roku, w naszym kraju zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). To dla wielu przedsiębiorców wręcz rewolucyjna zmiana, której skutki odczują wszystkie podmioty przetwarzające w jakikolwiek sposób dane osobowe. Prace nad wdrożeniem nowych przepisów trwają więc gorączkowo. My zaś postanowiliśmy zebrać wszystkie informacje na temat tego rozporządzenia i zmian, jakie zostaną wprowadzone. Wierzymy, że zagregowane w jednym miejscu dane pozwolą rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące zmian, jakie już niedługo nastaną.

Continue reading “RODO – najważniejsze zmiany w przepisach”