RODO a dane osobowe dziecka

Rodo dane osobowe dziecka ochrona danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wchodzi w życie już od 25 maja 2018 roku. Niesie ze sobą wiele zmian dotyczących zbierania danych oraz ich ochrony. Część wprowadzonych zmian dotyczy również dzieci. Warto bowiem mieć świadomość, że jednym z celów zmiany ustawy o ochronie danych osobowych jest zwiększenie bezpieczeństwa osób małoletnich. Przyjrzyjmy się więc zmianom, jakie nas czekają.

Kiedy wymagana jest zgoda rodziców

Jedną z podstawowych zmian, których celem jest chronienie danych osobowych dziecka, jest zgoda jego rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osoby małoletniej. Po zmianach w ustawie o ochronie danych osobowych, administrator, chcący wykorzystać oraz przetwarzać dane osób, które nie ukończyły 16 roku życia, musi posiadać zgodę ich rodzica. Pod pojęciem „zgoda rodziców lub opiekunów prawnych” kryje się dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie np. poprzez złożenie deklaracji lub zaznaczenie zgody na stronie internetowej. Dziecko, które ukończyło 16 lat, może natomiast samodzielnie decydować o tym w jaki sposób oraz przez kogo będą przetwarzane jego dane. Warto również dodać, że obecnie administratorzy serwisów dość swobodnie traktują obowiązek weryfikacji wieku małoletnich użytkowników. Po wprowadzeniu RODO będzie musiało się to jednak zmienić. Przepisy nakładają bowiem na administratora obowiązek podjęcia starań w celu weryfikacji wieku użytkowników.

Wyjątki od zgody rodziców

Warto mieć jednak świadomość, że podana wyżej reguła dotycząca ochrony danych osobowych w przypadku dzieci do 16 roku życia nie ma zastosowania w niektórych przypadkach. Zgoda rodzica nie jest wymagana na przykład w przypadku usług opiekuńczych lub doradczych, które są oferowane bezpośrednio dziecku. Przykładem może być serwis dla dzieci, którego rolą jest udzielanie wsparcia w przypadku problemów w szkole czy przemocy w domu. Dziecko, które chce otrzymać pomoc, nie musi posiadać zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych w tego typu witrynach.