Miesiąc: marzec 2016

Postępowanie karne w sprawie o błąd lekarski

Postępowanie karne składa się z dwóch zasadniczych etapów: postępowania przygotowawczego, zwanego też śledztwem, a także postępowania sądowego. Pierwsze prowadzi prokuratura, drugie toczy się przed sądem powszechnym. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych momentów dla przebiegu postępowania przygotowawczego w sprawie o błąd w sztuce lekarskiej.

Continue reading „Postępowanie karne w sprawie o błąd lekarski”

Lekarz - zdrowie a błąd medyczny

Zastosowanie art. 160 Kodeksu karnego w sprawach o błąd lekarski

Podstawą odpowiedzialności lekarza w postępowaniu karnym w sprawie o błąd lekarski  jest często art. 160 Kodeksu karnego. Przepis ten ma dość ogólną treść, bo zgodnie z nim karze podlega każda osoba, która swoim działaniem lub zaniechaniem naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Continue reading „Zastosowanie art. 160 Kodeksu karnego w sprawach o błąd lekarski”