Miesiąc: czerwiec 2016

alimenty na dorosłe dziecko

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to określenie postępowania sądowego prowadzonego w stosunku do konsumentów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe uregulowane jest w przepisach art. 4911 – 49123 ustawy Prawo upadłościowe.

Continue reading „Czym jest upadłość konsumencka?”