Miesiąc: marzec 2017

Wdzięczność lekarska a korupcja - informacje

Wdzięczność pacjenta

W dotychczas publikowanych artykułach na łamach „Pulsu” skupiałem się na sytuacjach, kiedy pomiędzy lekarzem i pacjentem dochodzi do konfliktu. Jedną z podstawowych funkcji prawa stanowionego i wymiaru sprawiedliwości jest rozstrzyganie sporów, stąd – siłą rzeczy – tym aspektem pracy lekarza interesuje się prawnik. Obraz relacji lekarza i pacjenta, w którym w pierwszoplanową rolę odgrywałyby wzajemne roszczenia, nie jest jednak prawdziwy. Continue reading „Wdzięczność pacjenta”