Miesiąc: Wrzesień 2017

Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?

Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?

Niedawna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego to pierwsza tak obszerna zmiana tej ustawy od niemal 40 lat. Weszła ona w życie z dniem 1 czerwca 2017 (Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017 r., poz. 935) i oprócz wprowadzenia licznych nowych instytucji (jak np. mediacja, milczące załatwienie sprawy, zrzeczenie się odwołania czy postępowanie uproszczone) doprecyzowała także przepisy dotyczące terminów w postępowaniach administracyjnych.

Continue reading “Jak postąpić w sytuacji, gdy koniec terminu postępowania administracyjnego przypada na sobotę?”