Miesiąc: Marzec 2018

Wykonywanie zawodu lekarza a przepisy prawne

Ochrona lekarza jako funkcjonariusza publicznego

Lekarz wykonuje zawód zaufania publicznego. Zaufanie publiczne wiąże się z jednej strony z wagą społecznej funkcji lekarza, z drugiej – z etosem pracy i powołaniem lekarskim. Konstytucja RP w art. 17 przyznaje ochronę takim zawodom, w szczególności poprzez powołanie samorządu zawodowego. Nie każdy jednak, kto wykonuje zawód zaufania publicznego, cieszy się szczególną ochroną, jaką prawo przyznaje funkcjonariuszom publicznym. Artykuł niniejszy poświęcę kwestii tego, w jaki sposób przepisy prawa poprzez instytucję funkcjonariusza publicznego chronią lekarza w szczególności w sytuacjach, w których naruszone zostaje jego cześć i nietykalność cielesna.

Continue reading “Ochrona lekarza jako funkcjonariusza publicznego”