Miesiąc: październik 2019

alimenty na dorosłe dziecko

Ustanie obowiązku alimentacyjnego względem dorosłego dziecka

Alimenty to specyficzny rodzaj świadczenia. Kojarzy nam się przede wszystkim z płaceniem dzieciom wyznaczonej kwoty. Trzeba jednak podkreślić, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa wraz z osiągnięciem przez potomka pełnoletniości. O tym, kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny względem dorosłego dziecka, piszemy w poniższym artykule.

Continue reading „Ustanie obowiązku alimentacyjnego względem dorosłego dziecka”

Umowa pożyczki

Ekspertyza rzeczoznawcy – kto za nią zapłaci?

Warto wiedzieć, że przysługuje nam zwrot kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy, jeśli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy 2 września 2019 r. w sprawie III CZP 99/18. Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, w którym krótko wyjaśniamy, kiedy możemy ubiegać się o zwrot kosztów prywatnej opinii w toku postępowania sądowego o odszkodowanie.

Continue reading „Ekspertyza rzeczoznawcy – kto za nią zapłaci?”

Zaostrzanie kar czy depenalizacja błędów?

Środowisko lekarskie podniosło słuszny protest przeciwko nowelizacji art. 155 k.k., jaką zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości [1], polegającej na takim podwyższeniu zagrożenia karą, aby jedynie wyjątkowo możliwe było orzeczenie wobec lekarza oskarżonego o czyn nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Praktyczną konsekwencją proponowanych zmian byłaby realna groźba więzienia dla każdego, kto wykonuje zawód medyczny. Prezydent skierował kontrowersyjną nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, a kwestia jej wejścia w życie została odroczona . Problem postulowanego  kierunku zmian  powróci, dlatego warto rozmawiać o racjonalności polityki karnej w zakresie błędów lekarskich, a także o wypracowaniu skutecznego systemu reagowania na tzw. zdarzenia medyczne.

Continue reading „Zaostrzanie kar czy depenalizacja błędów?”

Dyrektywa o prawie autorskim – najważniejsze zmiany i wyjaśnienia Komisji Europejskiej

Parlament Europejski z dniem 26 marca 2019 roku przyjął projekt dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Zasadniczym celem wprowadzenia tej dyrektywy jest umożliwienie twórcom otrzymywania należnych im wynagrodzeń z prowadzenia swej działalności w sieci. Ponieważ dyrektywa Unii Europejskiej o prawie autorskim już w trakcie przygotowywania budziła wiele emocji i kontrowersji, Komisja Europejska w porozumieniu z Parlamentem Europejskim przygotowały obszerne odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości w odniesieniu do zapisów dyrektywy o prawach autorskich. Continue reading „Dyrektywa o prawie autorskim – najważniejsze zmiany i wyjaśnienia Komisji Europejskiej”